Rola Kościoła we współczesnym społeczeństwie

Edukacja i nauka

Chrześcijanie wierzą, że ich obowiązkiem jest pomaganie innym. Poszczególne kościoły mogą zrobić wiele, aby pomóc zjednoczyć lokalne społeczności i pomóc bezdomnym i biednym. Spójność Kościoła i społeczności. Chrześcijanie wierzą, że postępowanie w sposób moralny jest częścią ich obowiązku. Wiąże się to z pomaganiem innym wokół nich.

Kościół może odegrać istotną rolę w pomaganiu chrześcijanom w pomaganiu innym, zapewniając:

 • banki żywności – miejsca, do których ludzie żyjący w ubóstwie mogą udać się po żywność
 • pomoc dla bezdomnych – Housing Justice to chrześcijańska organizacja charytatywna, która stara się zapewnić każdemu dom

Istnieje również wiele funkcji pozareligijnych, które mogą odbywać się w budynkach kościelnych. Na przykład:

 • wyposażenie żłobka
 • młodzieżowe grupy
 • miejsca spotkań społeczności (np. zajęcia fitness)
 • zajęcia edukacyjne dla dorosłych
 • wydarzenia charytatywne
 • poranki kawowe
 • przyjęcia urodzinowe
 • koncerty

Jezus nauczał, jak ważne jest pomaganie innym, którzy mają mniej szczęścia:

Bo byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony i daliście mi pić, byłem przybyszem i zaprosiliście mnie do środka, potrzebowałem ubrania i ubrałeś mnie, byłem chory i opiekowałaś się mną, Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.Mt 25:35-36

Kościół może również odgrywać ważną rolę w spójności społeczności. Jest to ważne, ponieważ żyjemy w coraz bardziej wielokulturowym i wieloreligijnym społeczeństwie.Chrześcijanie wierzą, że Kościół może być siłą stabilizującą dobro w świecie, który jest coraz bardziej niereligijny. Kościół może wspierać ludzi, którzy przeżywają trudności, bez względu na ich pochodzenie.

Często Kościół stara się współpracować z innymi grupami religijnymi, aby pomóc w utrzymaniu pokoju i harmonii w społeczności, ponieważ przywódcy religijni nadal mają pewien wpływ na obszarach, w których pracują.Spójność Kościoła i społeczności – ciąg dalszy. Kościoły mogą zrobić wiele rzeczy, aby pomóc promować jedność w obrębie zróżnicowanej i wielokulturowej społeczności.

W niedzielę przywódcy Kościoła mogą:

 • uczyć wagi troski i akceptacji ludzi z różnych środowisk, kultur i religii
 • prowadzić usługi w innych językach, jeśli w okolicy jest duża społeczność osób nie mówiących po angielsku
 • organizować specjalne nabożeństwa antyrasistowskie lub upamiętniające Holokaust

Przez cały tydzień mogą:

 • prowadzić kluby pozaszkolne lub odrabiania lekcji, aby pomóc dzieciom z różnych środowisk mieszać i spędzać razem czas
 • grupy rodziców goszczących i małych dzieci w celu zgromadzenia rodzin w bezpiecznym środowisku
 • prowadzić kluby młodzieżowe, aby zachęcić młodych ludzi, aby nie kręcili się po ulicach w weekendy
 • celebrować inne tradycje poza własnymi, np. Chiński Nowy Rok

Wyzwania dla Kościoła – trendy moralne i społeczne.W przeszłości budynek kościoła był często ośrodkiem życia społeczności. Było to miejsce, do którego ludzie zwracali się o pomoc. Wiele osób było zaangażowanych w życie kościoła, znały się dobrze i wspierały.Księża byli traktowani z szacunkiem i mieli znaczący wpływ na społeczność, w której pracowali.

W ostatnich latach wszystko się zmieniło. Teraz prawie połowa populacji Wielkiej Brytanii nie ma wiary, Kościół ma znacznie mniejszą władzę, a księżom trudniej jest wpływać na życie ludzi.

Troska o innych. Jednym z obszarów, w którym Kościół może nadal działać, jest zapewnienie opieki innym.Towarzystwo św. Wincentego a Paulo powstało w Irlandii w 1844 roku. Obecnie jest największą organizacją charytatywną w kraju. Pomogła ludziom przetrwać głód, wojnę i recesję gospodarczą.Celem społeczeństwa jest walka z ubóstwem we wszystkich jego formach poprzez zapewnienie praktycznej pomocy potrzebującym.

Pojęcie potrzeby jest szersze niż trudności finansowe, dlatego odwiedzanie osób chorych, samotnych, w więzieniu lub cierpiących na uzależnienia to także znacząca część naszej pracy. Istotą naszej pracy jest kontakt osobisty, a spędzanie czasu z ludźmi jest naszym największym darem… Wszystkim, których odwiedzamy, oferujemy przyjaźń i praktyczną pomoc, bez względu na wyznanie, pochodzenie etniczne, status czy orientację seksualną.

Takie organizacje mogą wypełnić lukę pozostawioną przez rząd i agencje pomocy społecznej. Pokazują aktualność Kościoła – pomimo tego, jak zmieniło się jego miejsce w społeczeństwie. Rola Kościoła w kwestionowaniu zmian w społeczeństwie”

Kościół może odegrać ważną rolę w kwestionowaniu zmian w społeczeństwie, ponieważ:

 • Wartości biblijne są ważne dla chrześcijan i uważają, że wartości te powinny być rozumiane przez szersze społeczeństwo.
 • Poglądy chrześcijańskie mogą stanowić zdrową i trudną alternatywę dla świeckich norm, które docierają do nas za pośrednictwem telewizji, radia i mediów społecznościowych.
 • Biblia mówiła o ówczesnych kwestiach moralnych, Kościół musi kontynuować tę tradycję.
 • Ludzie potrzebują przewodnictwa, a Kościół daje wyjątkową perspektywę na wszystkie aspekty życia.
 • Biblia ma wiele do powiedzenia w aktualnych kwestiach moralnych (np. aborcja, małżeństwo itp.), a Kościół uważa, że ​​ważne jest, aby mówić otwarcie, a nie milczeć.

Jednak niektórzy uważają, że Kościół nie powinien zabierać głosu a o szerszych sprawach, ponieważ:

 • Kościół powinien koncentrować się tylko na sprawach religijnych, a wszystko inne pozostawić rządowi.
 • Celem Kościoła powinno być nawracanie ludzi na chrześcijaństwo, a nie angażowanie się w sprawy świeckie.

• Kościół nie zawsze wypowiada się jednym głosem w pewnych kwestiach moralnych i świeckich, więc lepiej w ogóle nie mówić.