Urlop dziekański – co musisz o nim wiedzieć?

Edukacja i nauka

Osoby, jakie rozpoczynają studia na wyłonionym przez siebie kierunku, w większości wypadków planują skończyć je jak najszybciej. Są jednakże sytuacje, w których potrzebne jest przerwanie nauki. Może być to spowodowane różnymi przyczynami. Osoby, które muszą na pół roku bądź też rok zrezygnować z czynnego uczestniczenia w wykładach oraz ćwiczeniach, są w stanie skorzystać z opcji, jaką jest urlop dziekański. Przeważnie tak oznaczaną dziekankę bierze się z powodu kłopotów zdrowotnych. Sytuacja, w jakiej ktoś ciężko choruje, żąda hospitalizacji czy przeprowadzenia karkołomnych zabiegów medycznych jest bezsprzecznie niemożliwa do przewidzenia. Zarazem choroba nie może oznaczać zamknięcia kosztowny do kariery zawodowej czy zdobycia wyższego wykształcenia.

Właśnie dlatego osoby, jakim przydarzają się istotne komplikacje zdrowotne są w stanie skorzystać z tak oznaczanej dziekanki zdrowotnej. Aby otrzymać zgodę na tego rodzaju urlop dziekański konieczne jest wcześniejsze przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o nieumiejętności do uczestniczenia w zajęciach. Naturalnie wypada to zrobić w trakcie trwania danego semestru nauki, a nie po jego zakończeniu, choć wielokrotnie się zdarza, że dziekan w takich sprawach podejmuje decyzję działającą wstecznie. Inne powody urlopu. Z dziekanki wykorzystywać są w stanie także osoby w innych przypadkach życiowych. Niejednokrotnie zdarza się, że z opcji semestralnego urlopu dziekańskiego wykorzystują na przykład studentki, które urodziły dziecko oraz przez pierwsze miesiące jego życia chcą być z maleństwem non stop. Z urlopu takiego korzystają też osoby zmuszone przez okoliczności życiowe do opieki and schorowanym członkiem rodziny.

Niemniej jednak podanie o użyczenie urlopu dziekańskiego składają też osoby, które chcą wyjechać na rok lub ewentualnie pół roku za granicę w celach zarobkowych. W każdej sytuacji oczywiście wypada w dziekanacie złożyć odpowiednie podanie z wyjaśnieniem powodu, dla którego pragnie się wziąć urlop dziekański. Na tej podstawie dziekan wydziału może wyrazić zgodę. Po skończeniu okresu urlopu należy również napisać podanie o tak zwaną reaktywacje na studiach i zrealizować ewentualne różnice programowe.